சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Exhibition in Sivakasi

26-09-2011
26th September 2011

Reported by Pavala Rajesh Kumar Jeyabalan

Exhibition in Sivakasi

To entertain this quarterly examination holidays, Lakshmi Visual Communication organised Entertaining exhibition for the Sivakasians, in Sivakasi. Exhibition begins from 23rd September 2011. Time of the exhibition is 5 p.m. to 11 p.m.. In this exhibition, there are lot of shows arranged. Some of them are Magic Show, Dog Show, Thriller Cave, Fish Shows, Bowling, Thriller house, Giant Wheel. Lot of stalls are placed. Really this exhibition will entertain the Sivakasians, for this festival holidays and quarterly examination holidays.

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top