சிவகாசி ராயல் சுடியின் பங்குனிப் பொங்கல் ஆபர்

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Comodo Campus Recruitment Drive at Sree Sowdambika College of Engineering

17-03-2017
Comodo, Chennai (https://www.comodo.com/) conducted Campus Recruitment for CSE/ECE & IT final year students. Around 90+ students participated and took up written technical test. The final results of the campus recruitment drive is awaited. The drive was organized by Mr. S.Logeshwaran, PO, SSCE

For more information: facebook.com/patssce

News Post: PAT


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top