சிவகாசி ராயல் சுடியின் பங்குனிப் பொங்கல் ஆபர்

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
TN 95 - The new identity of Sivakasi

18-03-2017
18th March 2017

TN 95 - The new identity of Sivakasi

From February 2017, new vehicles registered in Sivakasi RTO will bear the code TN 95. Motorists who have purchased new cars, two-wheelers and other vehicles registered with Sivakasi RTO will get TN 95 series numbers for their vehicle. You might see lot of new vehicles bearing FOR REGISTRATION, in Sivakasi town, soon you will see them bearing the TN 95 series numbers. And its time to say good bye to TN 67 & TN 84. Earlier in 2014, February, Sivakasi town gets the new registration series TN 84 Z. TN 84 Z series was completed within no time.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top