சிவகாசி ராயல் சுடியின் பங்குனிப் பொங்கல் ஆபர்

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
On-campus drive at SKC

18-03-2017
On-campus drive at SKC

Placement Cell of Sri Kaliswari College, Sivakasi, hosted a pooled on-campus drive by E Care India Solutions, Tirunelveli, on March 4, in which 480 students from six colleges participated. The drive was conducted in three stages, following which 48 students were given job offers. The drive was inaugurated by S. Krishnamurthy, Principal. A. P. Selvarajan, secretary, presided over the inaugural session. P. K. Balamurugan, Vice-Principal, gave away job offer letters to successful candidates.

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top