சிவகாசி ராயல் சுடியின் பங்குனிப் பொங்கல் ஆபர்

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Innovative Project @ Sree Sowdambika College of Engineering

17-04-2017
Automatic Hand Brake Release System - Prototype developed by Mr. N Aravindhan, Mr. U Kandasivan, Mr. C Karthikeyan & Mr. G Karuppasamy of 3rd Year Mechanical Engineering, Sree Sowdambika College of Engineering.

This prototype of hand brake is developed to ensure that it is released automatically when the car is above to move. The mechanism is ensured in accordance with the behavior of the driver. The prototype was presented before many resource persons and earned appreciation.

Credits & Prototype Development Guided By: Mr. A P Arunraj, AP/Mechanical

News Post: PATNews & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top