சிவகாசி ராயல் சுடியின் பங்குனிப் பொங்கல் ஆபர்

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
2017 Chithirai Pongal Therottam

13-05-2017
2017 Chithirai Pongal Therottam

As a part of 2017 Chithirai Pongal Festival, Therottam starts from yesterday, at four car streets. After special pujas were performed to the presiding deities, Badrakaliamman and Vinayaka, the event began from Theradimukku at 04:00 p.m.. Devotees pulled the decorated temple car which carried the idols of presiding deities Goddess Badrakaliamman and Vinayaka. The procession covered the four car streets of Sivakasi town. Enthusiastic devotees, including large number of school and college students, pulled the car through the four Car Streets of Sivakasi town. The decorated small Vinayaka car reached its destination in around one hour. Devotees prepared and offered pongal to the Goddess. Hundreds of people witnessed Therottam Festival in Sivakasi. A huge posse of policemen, assisted by Traffic Constable and volunteers of Sivakasi Hindu Nadar Uravinmurai, regulated the large gathering. A huge crowd witnessed the colourfully decorated car from the top of various buildings. Some Sivakasians captured the golden moments of therottam in their mobile phones and digital cameras. It is expected that the temple car will reach its destination in one or two days. There was sharp showers for 10 minutes between 07:30 pm to 07:45 pm.

PC: Ram


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top