சிவகாசி ராயல் சுடியின் பங்குனிப் பொங்கல் ஆபர்

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Daisy brought laurels to Sivakasi

19-05-2017
Daisy brought laurels to Sivakasi

Daisy of Coronation Girls Higher Secondary School brought laurels to Sivakasi by securing 498/500 marks in the SSLC Examination. The school teachers and their friends celebrated their victory by distributing sweets to other students.

Top marks schoolwise
VSKD - 497
Sivakasi Lions - 496
SHNV Matric - 496
SHN Girls - 495
Vinayagar - 495
YRTV - 494
Shenbaga Vinayaga - 494
Jaycees - 493
Kamarajar - 491
SHNV Boys - 490

- Karthik Raja


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top