சிவகாசி ராயல் சுடியின் பங்குனிப் பொங்கல் ஆபர்

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Inaugural Function

10-07-2017
The inaugural function for OIKONOMIA Association organized by Post Graduate Department of Economics will be held at 4.10 p.m. on 10th July, 2017 in Room No.W8. Mr.R.D.Sivakumar,M.Sc.,M.Phil.,M.Tech., Assistant Professor and Head, Department of M.Com.(CA) and Assistant Professor of Computer Science, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi will deliver the inaugural address on “Life Skills for Students”.

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top