சிவகாசி ராயல் சுடியின் பங்குனிப் பொங்கல் ஆபர்

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
ANJAC - Cluster Departments Staff Seminar for Arts Disciplines

12-07-2017
It is proposed to organize a ‘Staff Seminar’ for Arts disciplines at 4.10 p.m. in Conference Hall on 20th July, 2017.
Speaker : Mrs.T.Dhanalakshmi,M.M.S.,M.Phil.,M.B.A.,
Assistant Professor,
Department of Business Administration,
Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi.

Topic : “Stephen Covey – The 7 Habits of Highly Effective People”

Mr. R.D.Sivakumar, M.Sc., M.Phil., M.Tech., Assistant Professor and Head, Post Graduate Department of Commerce (Computer Applications), Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi will preside over the meeting.
All are cordially invited to attend the meeting.

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top