சிவகாசி ராயல் சுடியின் பங்குனிப் பொங்கல் ஆபர்

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Inaugural Function of OIKONOMIA Association

12-07-2017
The P.G. Department of Economics organized an Inaugural Function of OIKONOMIA Association on 10.07.2017. The Chief Guest Mr.R.D.Sivakumar, M.Sc.,M.Phil.,M.Tech., Assistant Professor and Head, Department of M.Com. (CA), and Assistant Professor, Department of Computer Science, ANJAC, Sivakasi gave an inaugural address on the topic “Life Skills for Students” for the M.A. (Economics) Students. Dr.S.Ganesan, M.A.,M.Phil.,B.Ed.,Ph.D. Associate Professor and Head, P.G. Department of Economics and Centre for Research, ANJAC, Sivakasi presided over the function.News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top