சிவகாசி ராயல் சுடியின் பங்குனிப் பொங்கல் ஆபர்

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Poem

14-07-2017
Lonely Candle

Killed myself as wax
Lighted everything except me
Brighten up all gloomy places
But life is full of betrayal
Hope was destroyed
Goodness was abolished
Opportunities were rejected
Kindness was reduced
In the peak my ALIENATION
Candles FLAME is my only COMPANION
-Prabhu

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top