சிவகாசி ராயல் சுடியின் பங்குனிப் பொங்கல் ஆபர்

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Poem

15-07-2017
HOLD ON AND ON

Waiting...!
Be calm, Just taste the feel of love
Love as a ocean
But HOPE, drop of water
Speechless and Emotionless
But, pleasure fulfill with dreams
Thinking someone, make
Wrinkle on the face, Smile
Waiting, disappear everything, And
Appear flight of fantasy
Never wanna express LOVE
Just love to wait forever
To get hands on heavenly pleasure.

-MARY GLORY
News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top