சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
AAACET’s ELCOM TECH-FEAST’17

09-09-2017
AAACET’s ELCOM TECH-FEAST’17

A National Level Technical Symposium “ELCOM TECH-FEAST’17” was organized by the Department of Electronics and Communication Engineering from AAA College of Engineering and Technology, Sivakasi on 30th August 2017 around 10 a.m. in the college A/C seminar hall. Students from various colleges presented their presentation skills and talents in the Symposium. The Principal, Dr.K.Arulmozhi, motivated the students to work hard with commitment to upgrade themselves in the current technology to achieve their goals. The Head of the Department, Mrs.S.Renuka, welcomed the gathering. She advised the student to be Creative, Innovative and work as a team to achieve greater heights in life. There was a feedback session by the External Participants followed by the Prize Distribution Ceremony. The program was winded up with a high Tea. All facilities for the programme were well arranged in a grandeur manner by Chairman Shri. P. Panjurajan, Secretary Dr. P. Karvannan, Correspondent Dr. P. Ganesan, Joint Secretary Er. K. Vignesh Kumar B.E., MBA (UK), Principal Dr. K. Arulmozhi and the AAA Family members.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top