சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
COLLEGE IS A GARDEN

11-09-2017
Our College is a garden
Our Teacher are evergreen trees.
We are the fragrant flowers and lovely buds.
Teachers nourish us to grow.
They cherish us to glow,
They mould our future-So
One day, we will grow as tall trees.
We will enrich the glory of our lovely garden
We will enhance the history of our
College esteemed.
G. Tamilselvi
II M.A.English
Anjac College.

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top