சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
ANJAC - Faculty Enrichment Programme on “Effective Tips to Prepare for NET / SET Examinations”

12-09-2017
It is proposed to organize a ‘Faculty Enrichment Programme’ for Arts disciplines at 4.10 p.m. in W20 of the West Block on Tuesday, the 19th September, 2017.
Speaker : Dr. S.Murugaiyan, M.Com.,M.Phil.,M.B.A.,Ph.D.
Associate Professor and Head,
Department of Commerce,
Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi.

Topic : “Effective Tips to Prepare for NET / SET Examinations”

Mr.R.D.Sivakumar,M.Sc.,M.Phil.,M.Tech., Co-ordinator, Cluster Departments – Arts Disciplines, Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi will preside over the meeting.


All are cordially invited

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top