சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Kandha Sasti Soorasamharam held in Sivakasi

25-10-2017
Kandha Sasti Soorasamharam held in Sivakasi

Today, hundreds of pilgrims witnessed Soorasamhaaram, conducted as part of the Kandha Sasti festival at the Sivan Kovil at Sivakasi. The Soorasamhaaram began at around 04:30 p.m., with the idol of Lord Murugan and those of Sooran were taken out in a procession from Sivan Kovil to the four car streets of Sivakasi, where the ritual was held. With the devotees raising the slogan Kandhanukku Arohara, Muruganukku Arohara Lord Muruga killed Sooran. The devotees offered a series of pujas after Soorasamhaaram. Some Sivakasians observed fast for the last six days and took food after seeing the Soorasamhaaram, as a symbol of good winning over the evil. Prasadhams were distributed.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top