சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Rain lashes Sivakasi

26-10-2017
Rain lashes Sivakasi

Today, Sivakasi town experiences moderate rainfall for 30 minutes at morning. Thick dark clouds kept hovering over Sivakasi town during morning. Rain lashed Sivakasi town, from 06:05 a.m. to 06:40 a.m. The drains were overflowed and the roads remained flooded for some hours. Rainy onslaughts leave several roads damaged, in Sivakasi. Several low-lying areas in the town were inundated after the incessant heavy rain. The downpour brought cheers for Sivakasians. Rain water harvesting systems, installed in buildings, received copious amount of water. Sivakasians were surprised by the sudden downpour. For the next one week sky will be cloudy with chances for rain, with average maximum and minimum temperature of 32 and 24 degree celsius.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top