சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
ANJAC - M.Com.(CA) Department - ORGANIZED VIDEO LECTURE

29-10-2017
Mr.R.D.Sivakumar, M.Sc.,M.Phil.,M.Tech., Assistant Professor and Head, Department of M.Com. (CA) and Assistant Professor, Department of Computer Science, ANJAC, Sivakasi organized a Video Lecture on the topic “C with Classes" for the M.Com. (Computer Applications) Students on 06.10.17. He presided over the function. At the end of the session Mr.R.D.Sivakumar cleared the doubts raised by the students.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top