சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
2018 New Year Celebration at Sivakasi

01-01-2018
At the stroke of midnight, wild celebrations broke out in Sivakasi town. Sivakasians burst firecrackers from 11:00 p.m. on wards and danced to the popular numbers to welcome the New Year 2018. In crackers city, a vivid and eye-catching non stop display of fireworks for more than two hours adorned the midnight skies throughout Sivakasi. "Happy New Year" rent the air as the revellers greeted each other on roads, hotels, clubs and other venues of the New Year parties. Majority of the houses in Sivakasi were decorated with Kolams with New Year Greet. Special prayers were performed in temples and churches.News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top