சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
ANJAC - Staff Development Programme for Arts disciplines on “Interactive E-Book Development using FOSS”.

08-01-2018
It is proposed to organize a ‘Staff Development Programme’ for Arts disciplines at 4.10 p.m. in W20 of the West Block on Tuesday, the 9th January, 2018.

Speaker : Mr. R.D.Sivakumar, M.Sc.,M.Phil.,M.Tech.,
Assistant Professor and Head,
Department of Commerce (CA),
Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi.

Topic : “Interactive E-Book Development using FOSS”.All are cordially invited.

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top