சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
About Anuja

05-02-2018
Anuja Chandramouli’s debut novel, Arjuna: Saga of a Pandava Warrior Prince, was named by Amazon India as one of the top 5 books in the Indian Writing category for the year 2013.

Her first novel along with the second, Kamadeva: The God of Desire and the third, Shakti: The Divine Feminine are getting translated into Hindi, Marathi, Gujarati and Bengali.

Her epic fantasies are called Yama’s Lieutenant and its sequel is Yama’s Lieutenant and the Stone witch

Her newest books are on Kartikeya, Padmavati and Prithviraj Chauhan.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top