சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Eye Donation Awareness Camp held at AAA College

12-02-2018
- Ant B Maro

Lions Club Of Sivakasi Cracker City along with JCI Sivakasi Nila and Rotaract NSS and YRC of AAA College of Engineering & Technology organized 1046th Eye Donation Awareness Camp on January 18, 2018 at College A/C Seminar Hall. Sivakasi Lion.
Dr. J. Ganesh MJF, District Chairperson for Eye Donation, the guest speaker of the session was felicitated by Principal Dr. K. Arulmozhi. The session was so interactive and students enthusiastically participated in the questionnaire. The active participants were rewarded with gifts from the Lions Club and were distributed by Jc.M.Annalakshmi, Wing Chairprson JCI NILA.The chief guest’s inspiring speech about importance of donating eyes helped the students to understand the needs and benefits of eye donation. The students registered their feedback and their impact would surely impact the society. Chairman Shri. P. Panjurajan, Secretary Dr. P. Karvannan, Correspondent Dr. P. Ganesan, Joint Secretary Er. K. Vignesh Kumar B.E.,MBA (UK), Principal Dr. K. Arulmozhi and the AAA Family members have organized the camp with a motive of creating awareness about the importance of Eye Donation to the students.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top