சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Sivakasi records 3 cm rainfall

12-02-2018
Sivakasi records 3 cm rainfall

On 7th February 2018, Wednesday night Sivakasi receives heavy rainfall for around one hour. Sivakasi receives 3cm rainfall on 7th February. This is the highest rainfall in Sivakasi, this year. Within minutes of a steady rain the town was seen flooded and clogged. Rain water harvesting systems, installed in buildings, received copious amount of water. Sivakasians were surprised by the sudden downpour. For the next one week sky will be partly cloudy with maximum and minimum temperature of 35 and 23 degree celsius respectively, with slim possibilities for rain.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top