சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Lions School lifts 2018 SPARKLING STARS Trophy

17-02-2018
Lions School lifts 2018 SPARKLING STARS Trophy

On 9th February 2018, Friday, at Sivakasi Master Printers Kalyana Mandapam, Rotary Club of Sivakasi Sparkler organised inter school competition SPARKLING STARS 2018. Nearly 500 school children from 25 schools participated in the event. SPARKLING STARS 2018 gave an opportunity to the Sivakasi children to showcase their talents. Events such as Fancy dress competition, Singing, Dance were conducted. Lunch was arranged for the gathering. The Sivakasi Lions Matriculation Higher Secondary School stood in the first place and won the winners trophy (V.S.S.Chellappa Nadar Seenithayammaal Trophy). Participation certificates and prizes were distributed by the chief guest.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top