சிவகாசி ராயல் சுடியின் தெருக்கட்டுப் பொங்கல் ஆபர்

தெருக்கட்டுப் பொங்கல் ஒற்றுமையை காட்ட ராயல் சுடியின் செட் சுடி
Royal Chudi

சிவகாசி ரமேஷ் ஸ்டோர்ஸ்

அழகான பரிசுப் பொருட்கள், வாழ்த்து அட்டைகள், குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு பொம்மைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வாங்க
Ramesh Stores

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Power Shut Down for Maintenance in Sivakasi

17-02-2018
Power Shut Down for Maintenance in Sivakasi

Today, power supply in Sivakasi and adjoining areas was disrupted from 9:00 a.m. to 02:45 p.m., as TNEB carried out monthly maintenance works in the town. In some areas power resumed at 05:30 p.m.. Also, during the shutdown, tree branches would be cut and take up regular maintenance work, in Sivakasi.

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top