சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Power Shut Down for Maintenance in Sivakasi

17-02-2018
Power Shut Down for Maintenance in Sivakasi

Today, power supply in Sivakasi and adjoining areas was disrupted from 9:00 a.m. to 02:45 p.m., as TNEB carried out monthly maintenance works in the town. In some areas power resumed at 05:30 p.m.. Also, during the shutdown, tree branches would be cut and take up regular maintenance work, in Sivakasi.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top