சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Light Rain in Sivakasi

12-03-2018
For the past three weeks, Sivakasians were struggling with heavy sweat, longing for cold drinks, ice creams, watermelons and tender coconut. Sivakasi recorded an average tempertaure of 38 degree Celsius. The days started pleasantly, with the mercury reaching 28 degree Celsius, only to rise later in the day to 38 degree Celcius. Today Sivakasi town experienced mild drizzle for 5 minutes at around 03:50 p.m.. There was light shower between 04:50 p.m. to 05:05 p.m.. The rain showers bringing relief from the heat. For the next one week Sivakasi likely to get more rain with maximum and minimum temperature of 34 and 26 degree celsius.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top