சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Drizzle but no rain

13-03-2018
Today Sivakasi receives occasional drizzle from the early morning, and the town experienced occasional drizzle at day time, noon and evening, however the town fails to receive rain. But the recent rain showers bring the temperature down. The temperature pegging down from 38 to 33 degree celsius, that brings smile on the face of Sivakasians. For the next one week, Sivakasi likely to get some moderate rain with average maximum and minimum temperature of 33 and 26 degree celsius respectively.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top