SIVAKASI WEATHER
News & Events
குழந்தை தொழில் முறை அகற்ற உறுதியேற்பு

13-06-2019
குழந்தை தொழில் முறை அகற்ற உறுதியேற்பு

உலக குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை ஒழிப்பு தினத்தையொட்டி சிவகாசி ரோட்டரி பள்ளியில் மாணவர்கள் குழந்தை தொழில் முறை அகற்ற உறுதியேற்பு.


News & Events
top