சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Coming up this Sunday

06-07-2012
6th July 2012

Coming up this Sunday

Eye Camp in Sivakasi
Date: 8th July 2012, Sunday
Time: 09:00 a.m. to 02:00 p.m.
Venue: Sivakasi Hindu Devamar Higher Secondary School, Sivakasi
Organisers: Madurai Eye Hospital in association with Tamilnadu Muslim Munettra Kalagam and Manidha Neya Makkal Katchi, Sivakasi

Eye Camp in Sivakasi
Date: 8th July 2012, Sunday
Time: 09:00 a.m. to 02:00 p.m.
Venue: Sivakasi Chamber of Trade Promotion
Organisers: Sankara Nethralaya in association with Khaitan Steel Mart, Sivakasi

Pasumai Iyakkam
Date: 8th July 2012, Sunday
Time: 04:30 p.m. to 08:00 p.m.
Venue: KSSP Kalyana Mandapam, Sivakasi
Organisers: Pasumai Iyakkam and Nanbargal Retha Dhaana Kulu, Sivakasi

News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top