சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Pasumai Sivakasi

11-07-2012
11th July 2012

Pasumai Sivakasi

Pasumai Sivakasi meet was conducted in KSSP Kalayana Mandapam Sivakasi, here on last Sunday, to create awareness of planting trees, plants in roadside and setting up of vegetable gardens in upstairs of house. Nearly 143 Sivakasians and people from other regions of Tamilnadu participated in the Pasumai Sivakasi Meet. Mr.Dayanandha Saraswathi was the Chief Guest for the function. The famous Natural and Organic Food expert Mr.Maranji welcomed the gatherings. Mr.Jegadish Sankar, Managing Director of The Orient Colour Crafts and gardening, agriculture experts Mr.A.Sandhanam, Mr.Giridharan, P.Natarajan, Siva and Karuppasamy were also present in the function. The function was organised by Mr.Sithaiyan. As a part of the Pasumai Sivakasi Meet various books and sign boards on organic foods were exhibited. Handmade natural food were distributed to all the gatherings. Hope the participants of the Pasumai Sivakasi Meet are making a health-conscious decision to switch to natural and organic foods.
News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top