சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Agal Vilaku Sales in Sivakasi

23-11-2012
23rd November 2012

Agal Vilaku Sales in Sivakasi

This year, Karthigai festival falls on 27th of this month. Agal vilakku made of clay, are lighted in the houses for the festival. Around 20 roadside hackers stalls have mushroomed within last two days, in Sivakasi. Around 100 models of Agal Vilakkus made of clay were kept for sale at Sivakasi Bazar on the eve of Karthigai Festival. A roadside vendor near Sivakasi Sivan Temple said sivakasiweekly.com that, we have 10 varieties of Agal Vilakku and price ranges from Re.1 to Rs.70. They procure it from Tanjore and Kumbakonam.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top