சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Cauliflower Season in Sivakasi

24-11-2012
24th November 2012

Cauliflower Season in Sivakasi

Cauliflower prices may continue to remain subdued at least for the next three months as it is season of Cauliflower. In Sivakasi town usually Cauliflower season starts in November end and goes on till January. Some roadside vendors kept Cauliflowers in different sizes in the major areas such as NRKR Road, Near Sivan Kovil and Vegetable Markets of Sivakasi town. The selling price of Cauliflower in Sivakasi is between Rs.10 and Rs.30 for one flower. A vendor said sivakasiweekly.com that, during non season days Cauliflower price ranges from Rs.40 to Rs.60, the season will end up at the end of January. A Cauliflower a Day is good for health, she added.


News & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top