சிவகாசி ராயல் சுடி

ராயல் சுடி
Royal Chudi

கம்ப்யூட்டர் வாங்க... லக்ஷ்மிஸ்ரீ வாங்க...

சிவகாசி லக்ஷ்மிஸ்ரீ கம்ப்யூ டெக்
LakshmiShree Compu Tech

சிவகாசி தி டிசைன் கோட்

உங்கள் வீட்டின் அழகை அதிகரிப்பதற்கு / Modern Interior Design வேலைக்கு The Design Code, சிவகாசி - + 91-7373-767776
SIVAKASI WEATHER
News & Events
Splash Painting competition at AXIS Bank

24-11-2012
24th November 2012

Courtesy: Mr.M.Shanmuga Raj, Assistant Vice President & Branch Head of Axis Bank

Splash Painting competition at AXIS Bank, Sivakasi

Today, AXIS Bank Ltd, Sivakasi, conducted an all India painting competition for school children in the age group of 7 to 12 years, to celebrate Children-s day in the month of November 2012. This competition is being held in all the Branches of AXIS Bank across the country.

Assistant Vice President & Branch Head Mr.M.Shanmuga Raj of Axis Bank, Sivakasi Branch said that the Bank is now widely recognized as a growing bank and we have already shared our brand philosophy by way of Television, Website and Outdoor visibility. However, we felt the need to tangibilize the brand philosophy at the branch level by engaging the branch staff and extending the same to our customers.

He also said that the Bank has branded this property as Splash and going forward this will be an annual property of Axis Bank.

The reasons for choosing painting completion as the launch pad, he said was

1) Engaging and acceptable to the customers
2) The theme of Progress (growth and bringing a change for a better tomorrow) can be well represented through such an activity

The painting competition had the following themes

1) Green Way of Life - Go Green
2) Save Water, Save Life
3) One Earth, One Family

Twenty six children participated in the competition. The top three paintings were selected by the jurists of the Bank and they were awarded with medals & certificates and those three paintings would be sent to AXIS Bank Head Office for being qualified for state level and/or national level. All the participants were given Certificates of Participation.

The following were the top three winners and they were selected based on the creativity exhibited in their paintings.

1) Ms. S.Sakthisa, IV Std., YRTV Matriculation Hr. Sec. School
2) Ms. V.M.Pooja Lakshmi, V Std., K.Kamarajar Mat. Hr. Sec. School
3) Ms. G.Harritha, V, Std., K.Kamarajar Mat. Hr. Sec. SchoolNews & Events
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
top